محمد حسین صادقیپست الکترونیکی:SADEGHI.MOHAMADHOSEIN@YAHOO.COM
گروه آموزشی:ميكروبيولوژي
رتبه:ph.D ميكروبيولوژي
دانشکده:دامپزشکي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مقایسه اثرات ضد باکتریایی عصاره هیدرو الکلی و اسانس گیاه زنیان بر روی باکتریهای اشرشیا کلی، استافیلوکوک آرئوس، سالمونلا تیفی موریوم در شرایط آزمایشگاهی علی خدایاریrezadelshad52@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی اثرات ضد قارچی عصاره هیدرو الکلی گیاه اکالیپتوس مونولو لو رین و EDTA بر روی قارچها ی آسپرژیلوس فلا و وس و پنی سیلیی یوم کرایزو ژنوم در شرایط آزمایشگاهینیلوفر علیزادهnilo.alizadh78@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی مقايسه اى اثرات ضد قارچی نانو ذرات نقره و روی بر روی قارچ های مولد فساد در صنایع غذایی(آسپرژیلوس فلاووس و پنی سلیوم کرایزوژینوم) در شرایط آزمایشگاهیکوثر حسینی کاموسbegardhh@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی سرولوژیک الودگی به سروتیپهای مختلف لپتوسپیرادر سگهای نگهبان شهرستان ارومیه با استفاده از روش MATلیلا ملکیleila.maleki83@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی فراوانی مایکوپلاسما هومینیس در زنان مبتلا به واژینوز در شهر ارومیهآیسان رضانژاد خوئیaisanrezanezhad@yahoo.comاستاد راهنما
6بررسی اثرات آنتی باکتریایی نانوذرات مس،نقره، اکسید روی ، اکسید تیتانیوم بر روی باکتریهای باسیلوس سرئوس و شیگلا دیسانتری در شرایط آزمایشگاه در ارومیهپریسا فیضی الیاس ابادparisa.feizi@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی میزان شیوع عفونت های واژن با منشا باکتریایی وبررسی پیامدهای آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قره ضیالدین سهیلا حیدرلوsoheyla.heydarlu91@yahoo.comاستاد راهنما
8مقایسه اثر بخشی پالیده اسیدوفیلوس ،سفالکسین ،اسانس سیر روی باکتری غالب ایجاد کننده اوتیت در کودکان شهر ارومیهلیلا ممی زاده@استاد راهنما
9جداسازی و بررسی خاصیت ضد سرطانی باکتریوسین تولید شده توسط جدایه های بیمارستانی سودوموناس آئروژینوزا بر رده سلولی HcT 116مهران امیرجاویدmehran.aj20@gmail.comاستاد راهنما