2.سعید جبارزادهپست الکترونیکی:jabbarzadeh.s@gmail.com
گروه آموزشی:حسابداری
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شرکت فرودگاههای کشور باتاکید برمنابع درآمدی جدید سیاوش نصیریnasirysiavash@ymail.comاستاد راهنما
2رابطه محافظه كايي و احتمال ارتكاب تقلب توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانحسن رستمیhasan.rostami1356@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پاداش مدیران و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفرشاد فرخیfarshadfarrokhi@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسي نقش سهامداران نهادي و سطح محافظه كاري حسابداري در مديريت آرايشي سود(مبتني بر قانون بنفورد) در شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهرانشهرام مهربانی سرنقیsh.mehrabani57@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرضا نعمت قره باغreza.n.gharebagh@gmail.comاستاد راهنما
6بررسی ارتباط بین مالکیت دولتی و اندازه موسسه حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رضا حسن پورhasanpour.reza.acc@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران (بررسی موردی بانک سپه استان آذربایجانغربی)اباذر باباییABAZAR.BABA@GMAIL.COMاستاد راهنما
8بررسی رابطه محافظه کاری و اقلام غیرعادی حساب های دریافتنی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمرضیه فرج اللهیmfarajollahi328@gmail.comاستاد راهنما
9برسي رابطه فرهنگ با ارزش هاي حسابداري {محافظه كاري وپنهان كاري}هژیر محمدیhazir5065@gmail.comاستاد راهنما
10بررسي چگونه استفاده از xbrlدر حسابرسي مستمر صورت هاي مالي محمدشفیق منصور چریک ابادshafig.mansouri1393@gmail.comاستاد راهنما