مرضیه عارفیپست الکترونیکی:marzieh_arefi2002@yahoo.com
گروه آموزشی:گروه روان شناسی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پايه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1پيش بيني خود تنظيمي و انگيزه پيشرفت بر اساس جو مدرسه در بين دانش آموزان دختر دبيرستانهاي دولتي و نمونه دولتي شهر اروميهحمیده قبادی قره قشلاقیdr_rad82@yahoo.comاستاد راهنما
2رابطه ی فراشناخت و خودتنظیمی و نقش پیش بینی کننده ی آن در اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پایه ی اول مدرسه ی تیزهوشان و مقایسه ی آن با مدارس عادی ناحیه یک ارومیه در سالتحصیلی 94 - 93سکینه اشرفیsuofi.heldeh@yahoo.comاستاد راهنما
3رابطه بین انواع عشق و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سلماس و مقایسه آن بین متاهلین ومجردین.سمیرا مقدمsamira.mogadam2014@gemail.comاستاد راهنما
4بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با توجه به نقش واسطه ای تاب آوری در بین بیماران قلبی- عروقی (مطالعه موردی زیر مجموعه بیمارستان امام خمینی ارومیه )محدثه یوسفیmohadesehyosefi@yahoo.comاستاد راهنما
5رابطه خود تنظيمي تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر داراي ناتواني يادگيري 12 تا 14 سال شهرستان سنندج در سال تحصيلي 94-93مهین وکیلی تجرهvakili_63_62@yahoo.comاستاد راهنما
6 مقایسه هویت یابی و نگرش به عشق و خودکارآمدی در میان دختران و پسران در شرف ازدواج شهر ارومیه سال 94-95مهدی تافتهtopol5643@yahoo.comاستاد راهنما
7مقايسه مؤلفه هاي فراشناخت و خودپنداره در بين دانش آموزان داراي مشكلات رفتاري و دانش آموزان بدون مشكلات رفتاريفریبا محمدیfariba.mohamadi.fm@gmail.comاستاد راهنما
8بررسی نقش منبع کنترل و حمایت اجتماعی در پیش بینی تعهد سازمانی پرستاران زن بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ارومیهسمیه فیروزابادی firouz.somayeh1360@gmail.com استاد راهنما
9رابطه شیوه های فرزند پروری و خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان دوره راهنمایی ونقش پیش بین کننده آن در خودپنداره مدرسه ای دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان ارومیهالناز دیهمیان میاندوابelnaz.deyhamiyan@gmail.comاستاد راهنما
10مقایسه خود پنداره و ارتباط مادر وکودک در کودکان دبستانی دارای اختلال ریاضی با کودکان عادیریحانه زارع عسگرخانیr.zare1990@yahoo.comاستاد راهنما