3.طاهره آخوندزادهپست الکترونیکی:tahereh.akhoondzadeh@gmail.com
گروه آموزشی:اقتصاد
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انساني
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1همگرايي استانهاي ايران بر اساس توليد سرانه(1379-1391)نازلی عیسی نژادeconomistwork@gmail.comاستاد راهنما
2تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان غربی (با استفاده از روش تاپسیس) بهزاد اجتهادbehzad.economics@yahoo.comاستاد راهنما
3تحلیل مقایسه ای تاثیر شاخص های توسعه آموزشی بر رشد اقتصادیفرناز درویش پورDarvishpour.fa@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی ارتباط بین مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش حمل ونقل کشور ایرانشیوا صبح رخشان خواهshiva.rakhshankhah@gmail.comاستاد راهنما
5بررسی ارتباط بین شاخص های تحقیق و توسعه و بهره وری کل عواملرعنا صادق زاده خلجیrana_sadeghzadeh@yahoo.comاستاد راهنما
6کنترل های ارزی و توزیع درآمد در ایرانهاله صبریهhaleh.sabrieh1987@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی تاثیر غیر خطی تضعیف ارزش پول ملی ایران بر رشد اقتصادی ( تحت رژیم های مختلف درآمد نفتی) جواد نجفی مرجان مسکنjavad1085@yahoo.comاستاد راهنما
8بررسي تآثير نظام ماليات بر ارزش افزوده بر برخي متغيرهاي كلان اقتصادي در كشورهاي عضو اكوسمیه خدایاریkhodayari.somayeh@yahoo.comاستاد راهنما
9یک دیدگاه جدید در بررسی اثربخشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی نرخ بیکاری در ایران بر اساس قانون اوکانتهمینه موافقیtahminmvg@gmail.comاستاد راهنما
10مالیات سبز و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن (مطالعه ی موردی:کشور ترکیه)صفورا محسنیmohseni_safoora@yahoo.comاستاد راهنما