مهدی زواریپست الکترونیکی:m.zavvari@iaurmia.ac.ir
گروه آموزشی:برق
رتبه:دانشیار
دانشکده:فني مهندسي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1طراحي و ساخت آنتن صفحه اي با استفاده از روشهاي نوين در طراحي شبكه تغذيه و كاهش اثر كوپليینگ متقابلپوریا بایرامیpuriabairami@gmail.comاستاد راهنما
2طراحی و ساخت آنتن چندبانده با قابلیت ایجاد سوییچ در باندهای متفاوت با استفاده از دیودهای فرکانس بالاعبداله سیوانی زادseyvania@yahoo.comاستاد راهنما
3طراحی شبیه سازی و ساخت فیلتر میان گذر جدید با استفاده از ضریب شکست منفیرویا رضاییroyarezaei.93@gmail.comاستاد راهنما
4طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن آرایه ای پلاریزاسیون دایروی با تکیه بر آرایه روشی نوین در تغذیه المانها جهت بالا بردن خلوص پلاریزاسیونسمیرا داهیمSamiradahim@gmail.comاستاد راهنما
5طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر کوچک میان گذر صفحه ای با استفاده از رزوناتورهای هیبریدیزینب عرب خداییs_arabkhodai@yahoo.comاستاد راهنما
6طراحی شبیه سازی و ساخت آنتن پلاریزاسیون دایروی با استفاده از ساختارهای کاویتیمهران دولتمند شندیmehran.dolatmand.md@gmail.comاستاد راهنما
7اتصال حلقه های تشدیدگر جداگانه به منظور تولید متامتریالهای تراهرتز با رزونانس باریکلیلا نوری پشتگلel.noori88@gmail.comاستاد راهنما
8طراحی و شبیه سازی موجبر پلاسمونیک عرض محدود با روکش چند لایه هایپربولیکی روناک یوسفی زارع ابادیR93yusefi@gmail.comاستاد راهنما
9طراحی و شبیه سازی یک آنتن چاپی چند ورودی/چند خروجی چند بانده برای کاربردهای فراپهن باند (UWB)با به کار گیری تکنولوژی موجبر مجتمع زیرلایه(SIW)شبنم احمدیانAHMADIYAN6889@GMAIL.COMاستاد راهنما
10طراحی وساخت آنتن مایکرواستریپ باساختارجدید پهن باند پلاریزاسیون دایرویمهناز عبدیs.abdi6914@gmail.comاستاد راهنما