کاوس شهریپست الکترونیکی:kavosshahri@gmail.com
گروه آموزشی:معماری
رتبه:مربی
دانشکده:فني مهندسي
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1طراحی آكادمي واليبال اروميههادی علی زادهurupat@ymail.comاستاد راهنما
2طراحي مسجد جامع غرب شهر اروميهصابر پاشاییsaber.pashaee@yahoo.comاستاد راهنما
3طراحي پارك موزه شهر اروميه با انگيزه افزايش تعاملات اجتماعيمیرحسین هاشمی حبشیhashemi_hoosein@yahoo.comاستاد راهنما
4بررسی تطبیقی تجلی باورهای عرفانی در معماری صفوی و عثمانیالناز زینی زاده ثانیzeinizadeh_elnaz@yahoo.comاستاد راهنما
5مجموعه توریستی تفریحی حاشیه رودخانه زرینه رود شاهیندژبا رویکرد معرفی تاریخ و فرهنگ منطقهمصطفی ولی زادهmostafavalizadeh1365@gmail.comاستاد راهنما
6طرح توسعه وساماندهی فرودگاه بین المللی ارومیه با رویکرد تبدیل پایانه متمرکز خطوط هوایی غرب کشور وتاکید بر افزایش پروازهای سبک مرتضی داداش نژاد حیدرلوm_d_arch@yahoo.comاستاد راهنما
7طراحی مجتمع تجاری با رویکرد هویت بومی در منطقه ویژه اقتصادی ارومیهسولماز علیزادهsolmaz.imsa@gmail.comاستاد راهنما
8باز زنده سازی محور تاریخی 3 گنبد تا مسجد جامع ارومیه .احسان رمضانی گلوجهehsan.ramazani006@gmail.comاستاد راهنما
9طراحی خانه موسیقی سولدوز با تمرکز بر موسیقی محلی و ملی آذربایجان احسان ملکیehsanmaleki.arc@gmail.comاستاد راهنما
10طراحی مرکز همایشها و نمایشگاه بین المللی شهر ارومیه با رویکرد معماری سبزعلی داورali_davar59@yahoo.comاستاد راهنما