به منظور تسهیل ارائه خدمات دانشگاه ، تکریم ارباب رجوع و نظام مندی فرایند پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه سامانه مشاوره الکترونیک راه اندازی می گردد.
کاربران لازم است ابتدا در سامانه عضو شده و سپس به طرح سوالات خود بپردازند. سوالات دریافتی در اسرع وقت توسط مسئولین بررسی و پاسخ داده خواهد شد.پاسخ هر سوال به کاربری اعضا به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.

نام کاربری
کلمه عبور
     عضویت

دکتر محمود پور یوسف ریاست

ریاست دانشگاه
جناب آقای دکتر محمود پوریوسف

معاون اداری مالی
جناب آقای دکتر قاسم سامعی

معاون پژوهشی
جناب آقای دکتر مهدی زواری

معاون آموزشی
جناب آقای دکتر جعفر نجف پور

معاون علوم پزشکی
جناب آقای دکتر صالح سلیمی

دکتر کاظم یکانی معاون دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی
جناب آقای دکتر کاظم یکانی

مدیر روابط عمومی
جناب آقای علی گلابی

روح اله آقازاده مدیر کل دفتر حراست

مدیر کل دفتر حراست

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
جناب آقای مهندس مقصود دولتخواه

مدیر امور حقوقی
جناب آقای فرزاد دیلمقانی زاده